fbpx

Värmeåtervinning & Energioptimering

Effektivisera fastighetens energianvändning 

Genom att göra en energioptimering kan man med relativt enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning samtidigt som man förlänger livslängden på installationerna. 

Detta handlar i praktiken om att säkerställa en optimal funktion av systemet ur ett drift och energiperspektiv utifrån de förutsättningar som finns. Vi erbjuder energianalys på alla typer av kyl- och värmeapplikationer – från mindre kyl- och frysrum och värmepumpar, till större industrikylanläggningar.

Vi tar fram det mest lönsamma åtgärderna för fastigheten genom att erbjuda:

Så går det till

Alla fastigheter har olika förutsättningar till besparingspotential och man kan välja att antingen optimera energianvändningen för en hel fastighet eller för ett specifikt system.

Vid en optimering säkerställs bland annat att systemen inte motverkar varandra, att värme inte ventileras bort i onödan, att temperaturer är korrekta samt att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som de ska. 

Med användning av faktiska värden som är tagna på plats reduceras risken för felaktiga slutsatser och beräkningar avsevärt. Resultatet som vi får av mätningar, beräkningar och analys presenteras med ett förslag på energibesparande åtgärder. I de flesta fall krävs bara mindre justeringar i driften för att reducera energiförbrukningen och för aggregat med många drifttimmar per år kan det innebära stora besparingar.

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med oss!

070-231 44 36
Storskaligt eller småskaligt så har vi lösningarna för dina behov

Kom i kontakt med oss

Du kontaktar oss

Kontakta oss med ditt ärende via e-post eller telefon.

Vi återkopplar och bokar ett möte

Vi kommer tillsammans överens om en tid för ett möte där tittar närmare på vad du behöver hjälp med.

Vi gör ett platsbesök

Efter överenskommelse kommer gör vi ett besök för att bilda en uppfattning om vad ärendet gäller mer exakt och vilka förutsättningar som finns för att därefter lämna en rättvis offert.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring 070-231 44 36 eller maila info@jkvc.se